• Motorman-Outlet, want weggooien kan altijd nog !
  • Vandaag verzonden morgen in huis !!
Home » NEVR-DULL poetswatten
Laatste

NEVR-DULL poetswatten

Artikelnummer: 15702
€ 14,99 € 9,99
NEVR-DULL poetswatten
Laatste

NEVR-DULL poetswatten

Inhoud: 190 g

NEVR-DULL poetswatten:

Perfecte reiniging en hoogglanspolish voor aluminium, chroom, messing enz. Verwijdert roest, teer en ander vuil. Bevat geen schuurmiddel, dus krast niet.

Blikje met 190 g speciale watten

Gevaar. Ontvlambare vaste stof. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken en binnendringen in de luchtwegen komt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.